ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಪಾದಕ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡುಕೋಣೆ .
 
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ:
 
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕನ್ನಡ ವಾರ ಪತ್ರಿಕೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಭವನ,
ಪ್ರಥಮ ಮಹಡಿ.
ಭoಡಾರ್ ಕರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ,
ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ .
ಕುಂದಾಪುರ- 576201
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ
 
Phone No. :   08254- 233412,
                           +91 9448502012
Email :     janaprathinidhiweekly@gmail.com